Home » Nieuws » Roofkunst terug naar rechthebbenden

 
 

Roofkunst terug naar rechthebbenden

 

In de Tweede Wereldoorlog is door de nazi’s op grote schaal kunst gestolen. Niet alleen werd kunst uit musea gestolen, ook zetten de nazi’s een gerichte grootscheepse actie op om kunstbezit van Joden af te nemen. Een bekend voorbeeld hiervan is de Nederlandse kunsthandelaar Jacques Goudstikker, wiens volledige handelsvoorraad al in mei 1940 in handen van de Duitse bezetter kwam.

Teruggave kwam laat op gang

Na de oorlog heeft het lang geduurd eer er op systematische wijze naar deze geroofde kunst werd gezocht. In Nederland worden sinds 2009 door de musea alle kunstaankopen sinds 1933 onderzocht. In 2010 is er een database van door de nazi’s gestolen kunst online gezet. Internationaal is de afgelopen jaren een aantal grote zaken rondom roofkunst in de publiciteit geweest. Eén hiervan gaat over de teruggave van de collectie posters van de Joodse verzamelaar Hans Sachs aan diens zoon Peter. Hieronder volgen nog enkele zaken die uitgebreid in de media zijn geweest.

Klimt

In 2006 besloot Oostenrijk vijf waardevolle schilderijen van Gustav Klimt terug te geven aan de erfgenamen van een man die eind jaren ’30 Oostenrijk en de nazi’s ontvluchtte. De zaak hierover heeft jaren geduurd. De werken zijn teruggegaan naar een 90-jarige vrouw die in de Verenigde Staten woont. Ooit waren deze werken eigendom van Adele Bloch-Bauer, die door Klimt meerdere malen is geschilderd. Zij schonk ze na haar dood in 1926 aan haar man Ferdinand. Die zou ze na zijn overlijden aan musea geven. Maar Ferdinand ontvluchtte Oostenrijk vlak voor de Tweede Wereldoorlog. De werken bleven in Oostenrijk en zijn jarenlang te zien geweest in een museum in Wenen. Nu zijn de schilderijen dus bij Ferdinands nicht.

Gurlitt

Een andere geruchtmakende zaak betrof de vondst van de kunstverzamelaar Hildebrand Gurlitt. In 2012 werden in het huis van diens zoon Cornelius in München door de nazi’s in beslag genomen en geroofde kunstwerken gevonden, waaronder werken van Pablo Picasso, Marc Chagall en Henri Matisse. Ze waren als ontaarde kunst (entartete Kunst) in beslag genomen of van Joodse verzamelaars geroofd. De schilderijen waren destijds opgekocht door Gurlitt. In 2014 overleed Cornelius Gurlitt en werd bekend dat hij de collectie naliet aan het Kunstmuseum Bern. Dit aanvaardde de omstreden kunstcollectie  en zegde toe de werken aan de nazaten van de voormalige eigenaren te zullen terugbezorgen. Begin dit jaar ontstond commotie omdat bleek dat slechts vijf van de werken als roofkunst bestempeld waren.

De kunsthandelaar had veel geheime depots, waaronder een in Parijs, tot ver na de oorlog

Duitse nazikunst teruggevonden

In mei 2015 deed de Duitse politie een opmerkelijke vondst. In Berlijn werd toen een aantal bronzen beelden en granieten reliëfs teruggevonden die in opdracht van Adolf Hitler zijn gemaakt. Van de werken werd gedacht dat ze na de val van nazi-Duitsland waren vernietigd. De kunstwerken zijn in opdracht van het naziregime gemaakt en stonden officieel te boek als gestolen, aangezien ze nog altijd worden beschouwd als eigendom van de Duitse staat.

Nadat de bronzen beelden voor miljoenen werden aangeboden kwam een drietal Nederlandse ‘kunstroofexperts’ ze op het spoor, die de politie inlichtten.

Reacties zijn gesloten

Sorry, maar je kunt geen reacties achter laten voor dit bericht.